นครนายก-วัดหลวงพ่อปากแดง ประกาศปิดวัดชั่วคราว 14 วัน

นครนายก-วัดหลวงพ่อปากแดง ประกาศปิดวัดชั่วคราว 14 วัน

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ประกาศปิดวัดชั่วคราวตังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2563 เริ่มเปิดวัดในวันที่ 4 เมษายน 2563 เพื่อทำความสะอาดป้องกันโรคโควิด-19
     ที่วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก ถึงสาเหตุที่ต้องปิดวัด เพื่อเป็นการนำล่องวัดแรกในจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นเวลา 15 วันและเปิดปกติในวันที่ 4 เมษายน 2563
      ด้วยในวันนี้ทางวัดพราหมณีได้ร่วมกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายในวัดได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดในบริเวณรอบวัดทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ของวัดพราหมณี เนื่องจากได้มีประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก และแวะเข้ามากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปากแดง เป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงมีคำสั่งปิดวัดทำความสะอาดเพื่อเป็นวัดนำล่องในจังหวัดนครนายกดังกล่าว

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!