ราชบุรี-ชาวบ้านหมู่ 5 ดอนทรายค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ

ราชบุรี-ชาวบ้านหมู่ 5 ดอนทรายค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย

ชาวบ้านหมู่ 5 ดอนทรายค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ

            วันที่ 9 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นเจ้าของโครงการ โดยมี บจก.ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชัน (ราชบุรี) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ในการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมีประชาชน จาก 4 ตำบล ได้แก่ ต.หนองกระทุ่ม หมู่ 6,7 ต.ดอนทราย หมู่ 2,3,5,6,7 ต.วังมะนาว หมู่ 7 ต.ห้วยยางโทน หมู่ 1,2,3,4,5 รวม 13 หมู่บ้านกว่า 900 คนเข้าร่วมประชุม โดยมี มีปลัดลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดฝ่ายป้องกัน เป็นตัวแทนนายอำเภอปากท่อ มาเป็นประธานในการประชุม พร้อมตัวแทน บจก.ท่าฉาง เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น (ราชบุรี) มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 937 คน
             โครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า จะดำเนินก่อสร้างในพื้นที่หมู่ 5 ต.ดอนทราย ผลิตกระแสไฟฟ้า 8.0 เมกกะวัตร จำหน่าย 6.0 เมกะวัตร ดังกล่าว ลักษณะโครงการเป็นการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า พื้นที่ตั้งโครงการประมาณ 43 ไร่ ในชุมชนหมู่บ้าน ม. 5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
             ต่อมานายปราโมทย์ เติมต่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ได้ขอความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเห็นด้วยให้มีการก่อสร้าง 879 คน ไม่เห็นด้วย 47 คน และไม่แสดงความคิดเห็น 11 คน จากนั้นได้มีชาวบ้านหมู่ ที่ 5 ต.ดอนทราย ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นหมู่ที่ตั้งโรงงานดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับโครงการ โดยอ้างว่าหมู่ที่ 5 เป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทางโรงงานไม่รับฟังความคิดเห็นและเอาคนหมู่อื่น ตำบลอื่นมาประชาวิจารณ์ ซึ่งไม่เกี่ยวกับหมู่ 5 ทั้งนี้ทางชาวบ้านหมู่ที่ 5 นั้นก็จะดำเนินการขอเดินหน้าคัดค้าน โดยการล่ารายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการสร้างโรงงานเพื่อร้องเรียนต่อหน่วยงานต่าง ๆ และ นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครองเพื่อคุ้มครองให้กับชาวบ้านต่อไป
              น.ส.กัญญนันทน์ โชติอธิพงศ์ อายุ 21 ปี กล่าวว่า ทางวิศวะกรของโรงงานบอกว่ามีแต่เรื่องดีไม่พูดขอเสียของโรงงานแม้แต่ข้อเดียว ซึ่งวันนี้ได้มาทำประชาวิจารณ์ตั้งโรงงานเผาขยะในหมู่ 5 ซึ่งคำพูดของเขาเองก็มีความย้อนแย้งที่บอกว่าโรงงานก็มีการเก็บกลิ่นกำจัดกลิ่นและเขาเองก็จะนำพัดลมมาช่วยดับกลิ่น แต่สุดท้ายก็พูดออกมาว่าถ้ามาโรงงานก็มีกลิ่นอยู่แล้ว และการที่ลงมตินั้นก็เอาหมู่บ้าน ซึ่งทั้ง3 จาก 4 หมู่บ้านที่ไม่ใช่หมู่ที่ตั้งโรงงานยกมือเห็นด้วยส่วนหมู่ 5 ที่เป็นที่ตั้งโรงงานยกมือไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีใครฟังเสียงซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่หมู่ 5 นี้
                ด้าน น.ส.กัญญนันทน์ โชติอธิพงศ์ อายุ 21 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี กล่าวว่า การที่จะมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ หมู่ 5 นี้เราไม่เห็นด้วย ด้านของโรงงานบอกว่ามีแต่เรื่องดีไม่พูดของเสียของโรงงานแม้แต่ข้อเดียว ซึ่งวันนี้ได้มาทำประชาวิจารณ์ตั้งโรงงานเผาขยะในหมู่ 5 คำพูดของเขาเองก็มีความย้อนแย้งที่บอกว่าโรงงานก็มีการเก็บกลิ่นกำจัดกลิ่น ซึ่งเขาเองก็จะนำพัดลมมาช่วยดับกลิ่น แต่สุดท้ายก็พูดออกมาว่าอย่างไรก็มีกลิ่นอยู่แล้ว และการที่ลงมตินั้นก็เอาคนหมู่บ้าน ทั้ง3 จาก 4 หมู่บ้านที่ไม่ใช่หมู่ที่ตั้งโรงงานยกมือเห็นด้วยส่วนหมู่ 5 ที่เป็นที่ตั้งโรงงานส่วนหนึ่งยกมือไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่มีใครฟังเสียงซึ่งโรงงานตั้งอยู่ที่หมู่ 5 นี้ นายพิชิตพล เอี่ยมงาม 32 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 5 กล่าวว่า สำหรับการทำประชาวิจารณ์ในวันนี้คือการลงมติคนในพื้นที่ แต่เอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนในพื้นที่มาทำประชาวิจารณ์ซึ่งไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนของเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทำไม การที่เอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากมาประชาวิจารณ์เพื่อมายกมือทับคนหมู่ 5 แล้วก็บอกว่าผ่าน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยยื่นต่อศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองและระงับการก่อสร้างชั่วคราวไว้ก่อนแต่เราจะไม่ยอมแน่นอน อย่างไรก็ตาม ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการดังกล่าว ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ โดยการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดยมีมูลค่าการลงทุนไม่น้อยกว่า 1,080,000,000 บาท

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!