เชียงใหม่-ขยายเวลางดใช้สถานที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร เพิ่มเติมเป็นเวลา 11 วัน     

เชียงใหม่-ขยายเวลางดใช้สถานที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร เพิ่มเติมเป็นเวลา 11 วัน    

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

        ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ ขยายเวลางดใช้สถานที่ตลาดเมืองใหม่-เมืองสมุทร เพิ่มเติมเป็นเวลา 11 วัน

         ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในบริเวณค้าขายโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม.) จึงได้ออกคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ 2/2564 ให้งดใช้สถานที่บริเวณโดยรอบตลาดเมืองใหม่และเมืองสมุทร เพิ่มเติม เป็นเวลา 11 วัน และให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกจ้างทุกราย ที่มีความเสี่ยงว่าจะติดโรคติดต่อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ผู้ฝ่าฝืน ต้องโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!