อุดรธานี-ดีเดย์พรุ่งนี้ เลือกนายก ,สอบต.109 แห่งทั่วอุดรธานี

อุดรธานี-ดีเดย์พรุ่งนี้ เลือกนายก ,สอบต.109 แห่งทั่วอุดรธานี

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์/ภาพ ปชส.อุดรธานี

        กกต.อุดรธานี มั่นใจประกาศชัด พร้อมจัดเลือกตั้ง อบต.100% ผอ.กต.จว.อุดรธานี 11 ตุลาคม นี้ จะลงพื้นที่ตรวจการรับสมัครวันแรก

          วันที่ 10 ต.ค.64 น.ส.ชาลิสา ชมภูราษฎร์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ที่ได้ให้ข้อมูลและเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง อบต. วันที่ 28 พฤศจิกายน 64 นี้ ว่า เจ้าหน้าที่ของเรามีความพร้อม และ กกต.อุดรธานี ก็มีความพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งไม่ให้เกิดปัญหา โดยวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ตนจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และสังเกตการณ์การรับสมัคร ครั้งนี้เรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้การเลือกตั้ง บริสุทธิ์ ยุติธรรม สำหรับการเลือกตั้ง อบต. ในจังหวัดอุดรธานีนั้น กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งสิ้น 109 แห่ง ทั้ง 20 อำเภอ มีเขตเลือกตั้ง 1,245 เขต จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) 109 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) 1,247 คน

           ว่าที่ร้อยตรี ดร. สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า การจัดรูปแบบคูหาเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีการทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้งด้วยแอลกอฮอล์สำหรับการลงคะแนนของคนที่มาใช้สิทธิ์ประมาณ 20 คน ต่อครั้ง มีการวัดอุณหภูมิ จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ เว้นระยะห่าง รวมถึงขอให้ผู้มาใช้สิทธิ์สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

          สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (เกิดก่อนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2529) และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา นอกจากนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!