นครศรีธรรมราช-ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

นครศรีธรรมราช-ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ 

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก (วันกองทัพไทย) ประจำปี 2566 โดยมี พลตรี รักชาติ รัตนาศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองพลทหารราบที่ 5 ผู้บังคับหน่วยภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน กำลังพลที่เข้าร่วมการสวนสนาม และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          วันกองทัพบก หรือวันกองทัพไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี โดยได้ถือเอาวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย คือ วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เมื่อวันจันทร์ เดือนสอง แรมสองค่ำ จุลศักราช 954 ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของวันกองทัพไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!