ราชบุรี-ทหารช่าง ประกอบพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก

ราชบุรี-ทหารช่าง ประกอบพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

 ทหารช่าง ประกอบพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง(มีคลิป)

             วันที่ 29 เม.ย.62 ที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีประดับยศและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง รุ่นที่ 22 ผลัดที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 130 นาย โดยนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 ได้เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศภาคม 2561 ซึ่งศึกษาที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ต่อจากนั้น ได้เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง อีก 46 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2562


             ทั้งนี้ในพิธีเจ้ากรมการทหารช่าง ได้มอบเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น ให้กับนักเรียนนายสิบ คทาวุธ สอนทวี และเกียรติบัตรคุณลักษณะทหารดีเด่น ให้กับนักเรียนนายสิบ อรรถพล สิงห์โตทอง จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง, กองพลทหารช่าง, กองพลพัฒนาที่ 1 และมณฑลทหารบกที่ 16 ได้ร่วมประดับยศสิบตรี และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนนายสิบที่จบการศึกษา จำนวน 130 นาย ต่อจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการแก่นายสิบใหม่ทุกนายที่สำเร็จการศึกษา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ขอให้นายสิบใหม่ทุกนายที่สำเร็จการศึกษา ให้เป็นข้าราชการที่ดีมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา เล่าเรียน ไปปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ให้การปฏิบัตภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง และสร้างชื่อเสียงให้กับ หน่วย เหล่า ทหารช่าง และกองทัพสืบไป ตลอดจน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด” ต่อจากนั้น เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมถ่ายภาพกับนายสิบใหม่ หลังจากเสร็จพิธี บรรดาญาติ พี่ น้อง และเพื่อนๆ รวมทั้งผู้ปกครอง ต่างร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตน ที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายสิบใหม่และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายในสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี ก่อนเดินทางกลับไปรายงานตัวและปฏิบัติงานยังหน่วยต้นสังกัดของตนต่อไป


            สำหรับนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 ผลัดที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 130 นาย ได้ดำเนินการบรรจุให้กับหน่วยต่างๆ เช่นบรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกรมการทหารช่าง จำนวน 18 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองทัพภาค จำนวน 30 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองพล จำนวน 61 นาย, บรรจุให้กับหน่วยทหารช่างของกองทัพบก จำนวน 6 นาย และบรรจุให้กับหน่วยทหารอื่น ๆ จำนวน 15 นาย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!