ร้อยเอ็ด-พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านคดีความแก่ประชาชนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ร้อยเอ็ด-พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านคดีความแก่ประชาชนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทน กอ.รมน.จว.รอ. ผู้แทนนายอำเภอปทุมรัตต์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VCS ณ ห้องประชุม Smart room ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
          โดยจังหวัดร้อยเอ็ด มีประเด็นนำเสนอในกรณีที่สาธารณประโยชน์ดอนหนองโมง – หนองกลาง บ้านเขวาโคก และบ้านเขวาโคกพัฒนา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 17 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคประชาชน ได้ร่วมกันนำชี้แนวเขตที่สาธารณประโยชน์แปลง “ดอนหนองโมง – หนองกลาง” ประกอบการรังวัดตรวจสอบแนวเขตโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านคดีความแก่ประชาชนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว
          ทั้งนี้ คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดินจะได้สรุปผลการประชุมและการลงพื้นที่ นำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ประธานอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม) ทราบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!