ร้อยเอ็ด-พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด-พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ณ ลานสวนสนามค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กร ชมรม ตลอดจนญาติของกำลังพลและประชาชน เข้าร่วมพิธี
          โดย ประธานในพิธี ได้นำกำลังพลที่ยังไม่เคยร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน กล่าวปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ และได้อ่านโอวาทของผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อให้ทหารได้ยึดมั่นและรักษาคำสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีการประกอบพิธีทางศาสนา ตรวจพลสวนสนาม และพิธีเดินสวนสนามของหน่วยทหาร สำหรับวันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า จนมีชัยชนะ และเพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ทุกพระองค์ และคุณงามความดี ของนักรบไทยที่สละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยของไทยไว้
          ทั้งนี้ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นสัญลักษณ์เชิดชูเกียรติ และศักดิ์ศรีแก่หน่วยทหารทุกเหล่าทัพ พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การสวนสนามของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับทหารใหม่ หรือกำลังพลที่ยังไม่เคยร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นการประกาศตนให้ผู้บังคับบัญชาและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ว่าทหารพร้อมจะเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกหลานไทย และทหารที่ได้กระทำพิธีปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลแล้ว จึงจะถือว่าเป็นทหารที่สมบูรณ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!