ประจวบคีรีขันธ์-เศรษฐีนีใจบุญมอบที่ดินมูลค่า 12 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแห่งที่ 2

ประจวบคีรีขันธ์-เศรษฐีนีใจบุญมอบที่ดินมูลค่า 12 ล้าน สร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแห่งที่ 2

ภาพ/ข่าว:เอกภพ(ณัฐพัชญ์) วงศ์ประเสริฐ 

          วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่บริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสาขาบริการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 2 ซอยสตรีการช่าง ชุมชนหลังสถานีรถไฟ เขตเทศบาล อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายแพทย์จุมพล ฟูเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯด้านบริการปฐมภูมิ คุณป้าศิริวรรณ ช่วยบำรุง คุณลุงสรรค์ พูลธนะนันท์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นายกมล แก้วเทศน์ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ ร่วมกันประกอบพิธีตัดริบบิ้นเปิดป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสาขาบริการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 2 โดยมีทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม.และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมพิธี
          โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ยังได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพ และตรวจโรคสายตาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยทีมจักษุแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ ให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบาหวานจำนวนกว่า100 ราย พร้อมกับเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุที่มาเข้ารับบริการ
          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบที่ดินจากคุณป้าศิริวรรณ ช่วยบำรุง และ คุณลุงสรรค์ พูลธนะนันท์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ โดยแปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ อยู่ใกล้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย และ แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน พร้อมอาคารพาณิชย์ 1 หลัง มูลค่ารวมประมาณ 12 ล้านบาท ปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ซอยสตรีการช่าง ชุมชนหลังสถานีรถไฟ เขตเทศบาล อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยที่ดินทั้งหมดที่ได้รับมอบจะนำไปพัฒนาต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมให้ได้มากที่สุดตามโอกาสและตามเจตนารมย์ของเจ้าของที่ดิน
          คุณป้าศิริวรรณ ช่วยบำรุง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของบิดาซึ่งสะสมมา และตกทอดมรดกจนมาถึงรุ่นของคุณป้า ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ลูกหลานก็ไม่รับสืบทอดต่อ และไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ส่วนตัวป้าเองก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาตั้งแต่เรียนจบจนถึงปัจจุบันกว่า 40 ปีแล้ว จึงได้มีแนวคิดว่าจะมอบที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของบรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่คืนแก่แผ่นดินให้ได้ใช้ประโยชน์ ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุด โดยมอบคืนให้กรมธนารักษ์ และให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์มาขอใช้ประโยชน์ทางด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุในชุมชน ให้ได้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งในส่วนที่ดินที่เปิดเป็นอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 1 งานเศษ มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!