ประจวบคีรีขันธ์-มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เลี้ยงของคุณ”สื่อมวลชน”พร้อมเผยนโยบายปี 2566

ประจวบคีรีขันธ์-มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เลี้ยงของคุณ”สื่อมวลชน”พร้อมเผยนโยบายปี 2566

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

          เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ รร.แมริออทหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มิสเตอร์ เซล ดิลอน ผอ.บริหารวิทยาเขตหัวหินมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เลี้ยงขอบคุณกลุ่ม”สื่อมวลชน”ของ จ.เพชรบุรี- ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ สู่สังคม จนทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเชื่อถือทางสังคมการศึกษา มหาวิทยาลัยฯให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาแก่คนรุ่นใหม่ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสู่วิชาชีพให้เกิดความมั่นคง การเรียน การสอนนั้นมีทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพประสพการรวมทั้งกิจกรรมร่วมกับภาครัฐในระดับท้องถิ่นทางการเมือง การปกครอง วิชาการ รวมทั้งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้กับฝ่ายบริหาร ให้ได้เกิดความรู้สู่นวตกรรมใหม่ๆในแต่ละพื้นที่ของ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ ในปีที่ผ่านมา 2565 นั้นมหาวิทยาลัยฯก็ผลิตนักศึกษาชายหญิงไทยต่างชาติ 1360 คนในจำนวนกลุ่มประเทศต่างๆ 46 ประเทศ และที่มหาวิทยาลัยฯ ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือได้ผลิตบัณฑิตชาวไนจีเรีย จบออกไปแล้วสามารถทำธุรกิจในประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกาจนประสพผลสำเร็จสูงสุด
          ดร.อภิเทพฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับแผนงานการเรียน การสอนของทางมหาวิทยาลัยฯในปี 66นี้ จะผลักดันให้แสตมฟอร์ดเป็นสถาบันเพื่อพัฒนามนุษย์ (successful global citizenship) รวมทั้งรูปแบบระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life -long and life-wide learning ) และจะต้องเป็นแหล่งรวบรวมพัฒนา กลุ่ม Talents รุ่นใหม่ รวมทั้งมุ่งหวังสร้างกฏเกณฑ์ระเบียบหลักของธรรมภิบาลมาใช้ในองค์กร เพราะส่วนนี้จะสร้างหลักความสำคัญให้กับผู้คนในยุคใหม่นี้เกิดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน มิใช่หลักของวิชาการในการเรียน การสอน เพียงอย่างเดียว
          ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยนานาชาติฯ ก็ได้เปิดประสานการเรียนกับทางสาธารณะประชาชนจีน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจีนเด็กรุ่นมาเข้าชั้นเรียนกับเด็กไทยและชาติอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้ภาษาจีน จะเข้ามามีบทความกับนักเรียนไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!