ราชบุรี-จัดเวทีพูดคุยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นำนโยบายภาครัฐไปสู่ปชช.

ราชบุรี-จัดเวทีพูดคุยเครือข่ายประชาสัมพันธ์ นำนโยบายภาครัฐไปสู่ปชช.

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)

          วันที่ 18 ม.ค. 66 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจัดสัมมนาโครงการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี” โดยมีนางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรม เดอะ คาแนล จ.ราชบุรี โดยมี นางสาว สุชัญญา วิมุกตายน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี สื่อมวลชนทุกแขนง และเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ร่วมสัมมนา
          นางฐิรัตทียา สุภาชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กรณีสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 มาตรา 102 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกันอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการ ” สานสัมพันธ์เครือข่ายประชาสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี” ขึ้นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายวิทยุกระจายเสียง และเครือข่าย อป.มช. กว่า 50 คน เพื่อปลุกเร้า สร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และนำความรู้ที่ได้รับหรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่คาดว่ากำลังจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!