นครสวรรค์-รร.เก้าเลี้ยววิทยาคว้ารางวัลแข่งขันโรบอตระดับโลก

นครสวรรค์-รร.เก้าเลี้ยววิทยาคว้ารางวัลแข่งขันโรบอตระดับโลก

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย

          นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เปิดเผยว่า ตามที่ทางโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดส่งนักเรียน จำนวน 4 คน ครูผู้ฝึกสอน 3 คน เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand) ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จังหวัดภูเก็ต มีตัวแทนแต่ละประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ได้รับเกียรติจาก นายคิม จอง วาน ประธานสมาคมหุ่นยนต์แห่งประเทศเกาหลี รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองนักเรียนจากประเทศต่างๆ 16 ชาติ รวมทั้งสิ้นกว่า 1,000 คนแบ่งออกเป็น 16 กติกา มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมหลายทีมด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคต เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต ทั้งยังเป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจให้กับ เยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เป็นการพัฒนาและการออกแบบเทคโนโลยีด้วยการนำความรู้ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร STEM Education (สะเต็มศึกษา) โดยประเทศเกาหลีใต้นิยมใช้ในการเรียนการสอนทุกระดับสถานศึกษา
          ในการแข่งขันครั้งนี้ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้คือ การแข่งขันรายการ International Robot Olympiad 2022 ได้รับรางวัล Performance Award Energy Saving การแข่งขันรายการ Robot Sports Challenge 2023 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการ Beam motor sport/รางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์เดินทน/รางวัลรองชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์เดินทน/รางวัลรองชนะเลิศ รายการ Beam motor sport/รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ Beam motor sport นับว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจของนักเรียนระดับอำเภอ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีทักษะ มีความสามารถ โดยได้รับการสนับสนุนจาก คณะครู ผู้ปกครองและโรงเรียน ประกอบกับนักเรียนมีความสนใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และฝึกปฏิบัติ จึงทำให้ประสบความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุน” นายก้านตอง เส็งเอี่ยม กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!