ตาก-พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่อง วันกองทัพไทย ประจำปี 2566

ตาก-พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่อง วันกองทัพไทย ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 18 ม.ค. 66 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย และวันยุทธหัตถี ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหารตำรวจ นายกอบตช่องแคบ นายกอบตรวมไทยพัฒนา นายกอบต.คีรีราษฎร์ ฝ่ายปกครองผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ร่วม สักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2566 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านทหารผ่านศึก หมู่ที่ 4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก
          วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่ชาวไทยทุกคนจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทย และบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ เพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบของไทย คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึก โดยเอาชนะพระมหาอุปราชา ทำให้ประชาชนชาวไทยทราบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทรงยกย่องพระปรีชาที่สามารถปกป้องบ้านเมืองได้ ซึ่งหากเป็นสมัยนี้ก็ขอยอหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองให้กับทหารทั้งสามเหล่าทัพ ที่ยอมพลีชีพเพื่อประเทศชาติ และปกป้องผืนแผ่นดินไทย จึงทำให้มีวันกองทัพไทยขึ้นมา จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานวันกองทัพไทยในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!