ร้อยเอ็ด-สพม. จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566

ร้อยเอ็ด-สพม. จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2566 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้้งที่ 67 พ.ศ.2566 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โดยมี ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี
          ในการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประกอบด้วย การประกอบพิธีทางศาสนา แสดงสัมโมทนียกถา โดย พระราชพรหมจริยคุณ. (สุเทพ สุกกธัมโม) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีบูชาบูรพาจารย์ เพื่อรำลึกและไว้อาลัยแด่บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลและผลงานดีเด่น ในรอบปี 2565 อ่านสาส์นวันครู และกล่าวคำปราศรัย
          ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช 2566 นี้ มีคำขวัญ “วันครู” ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ครูที่มีภูมิความรู้ดี ประพฤติตนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และมีความเมตตากรุณา จะเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ในการศึกษาใฝ่รู้เพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยให้ศิษย์คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาได้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!