ประจวบคีรีขันธ์-น้อมรำลึกถึงพระคุณครูและเชิดชูคุณความดีในวันครู

ประจวบคีรีขันธ์-น้อมรำลึกถึงพระคุณครูและเชิดชูคุณความดีในวันครู

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          วันที่ 16 ม.ค. 66 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ที่หอประชุมพระเทพสิทธิวิมลเมตตา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย มีนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการ จ.ประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา พิธีมอบประกาศนียบัตร โล่รางวัลต่างๆให้แก่บุคคลากรทางการศึกษาพร้อมรับของที่ระลึก โดยประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้ประกอบการวิชาชีพ และขอขอบคุณแทนประชาชนทุกคนที่ครูทั้งหลายได้ประกอบวิชาชีพด้วยความเสียสละ พากเพียร อุตสาหะ และอดทน จนก่อให้เกิดผลดีแก่ศิษย์ และประเทศชาติของเรา
          ที่โรงเรียนหัวหินได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 10 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครู มีนายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.หัวหินกว่า 500 คนร่วมในพิธี พร้อมอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี พิธีมอบประกาศนียบัตร โล่รางวัลของสถานศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆ กว่า 200 รางวัล
          วันครูแห่งชาติของประเทศไทยเริ่มกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูในฐานะเป็นผู้มีพระคุณประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่ลูกศิษย์ โดยมีการจัดงานวันครูเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 และเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” ถือเป็นสารที่ส่งไปยังแม่พิมพ์ทั่วประเทศที่จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคลากรทรงคุณค่า และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!