ตาก-อ.พบพระ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ตาก-อ.พบพระ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2566 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้มีร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาที่ดี ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีส่วนราชการในพื้นที่ออกบู๊ทแจกขนม อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน ณ ศูนย์แสดงและจะดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!