อยุธยา -ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

อยุธยา -ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุมดุสิดาราม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการ โดยมี นางอำไพพิศ บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี
          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงานวันเด็ก เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ได้รับความสนุกสนาน และเรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกัน และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดี จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับน้อง ๆ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อหล่อหลอมการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
          ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีประกาศ ยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งพวกเค้าจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองในอนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยฐานกิจกรรม 4 ฐาน ได้แก่ ฐานอเวนเจอร์ส ฐานอนิเมะ ฐานมนุษย์หินฟลิ้นท์สโตน และฐานดิสนีย์ นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษา การสอยดาว และแจกของขวัญอีกมากมายให้แก่เด็กๆ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!