สิงห์บุรี-พิธีขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์

สิงห์บุรี-พิธีขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉา

          เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2566 นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประธานพิธีขอพร (ดุอาอ์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มัสยิดยามิอุซซุนนะฮ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี โต๊ะอิหม่าม กาเซ็ม สุขพงษ์ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นางจิราภรณ์ กองเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ นางพรรณี ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี และอิสลามิกชน ร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการขอพรจากจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!