อยุธยา-พม.จัดงานวันปันน้ำใจ และ โครงการ พม.เคลื่อนที่

อยุธยา-พม.จัดงานวันปันน้ำใจ และ โครงการ พม.เคลื่อนที่

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ ศาลาการเปรียญวัดเจ้าเจ็ดใน ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันปันน้ำใจ” และ โครงการ “พม.เคลื่อนที่ อำเภอเสนา” พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 128 ทุน และเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนแก่ผู้ยากไร้ หลังจากนั้นนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำทีม พม.เคลื่อนที่ ได้ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ในพื้นที่อำเภอเสนาจำนวน 3 ครอบครัว
          นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์วัดเจ้าเจ็ดใน จัดงาน “วันปันน้ำใจ” ขึ้นในวันนี้ เพื่อช่วยให้อุบาสก-อุบาสิกา ได้เข้าถึงการปฏิบัติธรรมในทุกวันอาทิตย์แล้ว ยังมีโครงการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ตลอดจนผู้ประสบภัยในท้องที่อำเภอเสนา และอำเภอใกล้เคียงมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลช่วยเหลือ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข อีกทั้งยังมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ ที่บูรณาการร่วมกันจัดโครงการ พม.เคลื่อนที่ ในการออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ในโอกาสนี้ พระครูปลัดอนงค์ สุมงฺคโล เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต 2 เจ้าอาวาสวัดเจ้าเจ็ดใน พร้อมด้วย พระอาจารย์พระมหาสุชีพ สุชีโว ประธานโครงการศูนย์ปฎิบัติธรรมวันอาทิตย์เจ้าเจ็ดใน นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา นำ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสนา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน และประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!