อยุธยา-บรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

อยุธยา-บรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 8 มกราคม 2566 ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ตร.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี
          จากนั้น ได้ให้สามเณร ทั้ง 99 รูปได้กระจายออกไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุ รวม 5 วัด ประกอบด้วย วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดศาลาปูนวรวิหาร และวัดใหญ่ชัยมงคล เพื่อทดเวลาให้เร็วขึ้น เมื่อเป็นพระภิกษุแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหารเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย เจริญจิตตภาวนา และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
          ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ นอกจากนี้ผู้เข้าอุปสมบทจะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย เจริญจิตตภาวนา และปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!