ประจวบคีรีขันธ์-พิธีปลงผมนาคผู้บรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ประจวบคีรีขันธ์-พิธีปลงผมนาคผู้บรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 8 ม.ค.66 ที่อาคารหอประชุม วัดกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคผู้บรรพชา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มี นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 103 นาค ก่อนที่ในวันที่ 9 ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จะมีการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งพระภิกษุสามเณรจะอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา 15 วัน และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
          ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยกำหนดจัดบรรพชาอุปสมบท ณ วัดที่จังหวัดกำหนดใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตรให้กับทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯนี้ด้วย ซึ่งในขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้มีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน 7,802 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีหลายจังหวัดที่มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯเกินกว่า 99 คน โดยกำหนดวันจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปร่วมอนุโมทนาในโครงการฯดังกล่าว ณ วัดที่จังหวัดกำหนด.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!