ประจวบคีรีขันธ์-ส่งมอบปลากะตักแห้ง ร่วมโครงการส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ประจวบคีรีขันธ์-ส่งมอบปลากะตักแห้ง ร่วมโครงการส่วนพระองค์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 6 ม.ค.66 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนให้กับผู้แทนกองทัพเรือ โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มี พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนสมาคมประมงใน จ.ประจวบฯ ร่วมในพิธีที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯ โดยปีนี้มีหน่วยงานที่ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ได้แก่ สมาคมประมงบางสะพาน สมาคมชาวประมงประจวบคีรีขันธ์ และ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ปริมาณปลากะตักแห้งรวม 3,030 กก. จากนั้นได้มีการปล่อยรถบรรทุกปลากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ซึ่งทางกองทัพเรือจะนำไปส่งมอบโครงการส่วนพระองค์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค.66
          สำหรับโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2538 ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการฯในเบื้องต้น และต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับการดำเนินโครงการฯ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
          โดยปีนี้กองทัพเรือร่วมกับกลุ่มสมาคมประมงจังหวัดต่างๆ 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และองค์การสะพานปลา ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!