ประจวบคีรีขันธ์-ส่งมอบปลากะตักแห้ง ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนให้กองทัพเรือ

ประจวบคีรีขันธ์-ส่งมอบปลากะตักแห้ง ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนให้กองทัพเรือ

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

          วันที่ 6 ม.ค. 66 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน โดยมี พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ผู้แทนกองทัพเรือ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี มีผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง โดยมีนายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน กล่าวรายงาน และมีตัวแทนมอบได้แก่ นายจำเริญ นาคนงนุช ผู้แทนสมาคมชาวประมงบางสะพาน , นายประเสริฐ แตกช่อ ตัวแทนสมาคมชาวประมงประจวบคีรีขันธ์ , นายประทีป อบเชย ตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านประจวบคีรีขันธ์ , คุณ​ชนยุธ​ นิลพา​นิช ผู้​จัดการฝ่ายปฏิบัติการ​ท่าเรือ​ ตัวแทน บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด , นายทิพย์ รื่นเกษม ตัวแทนชาวอำเภอบางสะพาน โดย นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้ารับพระราชทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนส่งมอบให้กับ พลเรือตรี อาทร ชะระภิญโญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 ผู้แทนกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการต่อไป จากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกปลากะตักแห้งเคลื่อนออกจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อเดินทางไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป
          ด้านนายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน กล่าวว่า สำหรับโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เป็นโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2538 ทรงทอดพระเนตรพสกนิกรที่ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทรงจัดตั้งโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนขึ้น โดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดำเนินโครงการฯ ในเบื้องต้น และต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับการดำเนินโครงการฯ ต่อมาจนถึงปัจจุบัน
          โดยปีนี้ กองทัพเรือร่วมกับกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตกองทัพเรือภาคที่ 1 สมาคมการประมงในจังหวัดตราด/จังหวัดระยอง/ จังหวัดจันทบุรี/จังหวัดชลบุรี/จังหวัดสมุทรปราการ/จังหวัดสมุทรสาคร/จังหวัดสมุทรสงคราม/จังหวัดเพชรบุรี/จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/จังหวัดชุมพร/และองค์การสะพานปลา ได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม ปลากระป๋อง กะปิ เกลือ และน้ำปลา ให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปพระราชทานให้แก่นักเรียนและประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยในปีนี้เป็นปีที่ 26 ของกิจกรรมนี้ ซึ่งในวันที่ 19 ม.ค.65 จะมีกำหนดการจัดพิธีส่งมอบให้แก่ผู้แทนโครงการ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!