นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2566

นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมครั้งที่ 1/2566

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเก้าเลี้ยว นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวักนครสวรรค์ จัดประชุคณะกรรมการสภาฯ โดยได้รับเมตตาจากสภาวัฒนธรรมอำเภอเก้าเลี้ยวโดยพระครูนิวิฐสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
          สาระการประชุม ประกอบด้วย การอวยพรปีใหม่จากพระครูนิภาธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี เจ้าอาวาสวัดเขาทอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเขาทอง การแสดงความยินดี “คนดีศรีสวรรค์ ” นายวิสูตร ป้อมโพธิ์ และนางขวัญเรือน พิมพ์ทวงศ์ การแถลงผลการดำเนินงานในปี2565 แผนงานการดำเนินงานในปี 2566 การแถลงรายรับ รายจ่ายของสภา การจัดสรรเงินงบประมาณให้สภาอำเภอและสภาจังหวัด การจัดทำบัตรแสดงตัวกรรมการสภาอำเภอและสภาจังหวัด การสืบค้นมรดกภูมิปัญญา5F+ การสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยสินค้าCPOT การระดมทุนหารายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การดำเนินงานชมรมวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษาและการร่วมงาน “ตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เมืองสวรรค์ปากน้ำโพ” ในวันที่13-15 มกราคม 2566 ณ บริเวณลาน street art บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์และ “งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทยภาคเหนือ อารยะธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมไทย สานสายใย” และงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพประจำปี 2565-2566
          ก่อนจะเลิกประชุม มีการมอบของขวัญวันปีใหม่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน นายพันศักดิ์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณสภาวัฒนธรรมอำเภอเก้าเลี้ยว คณะกรรมการสภาทุกๆท่าน วัฒนธรรมจังหวัด นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดทุกๆท่าน ที่มาประชุมและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ผมขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ครับ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!