อุบลราชธานี-สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2566

อุบลราชธานี-สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2566

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (5 ม.ค.66) ที่ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวัน ครั้งที่ 7 พร้อมแถลงปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยปีนี้ ใช้หัวข้อหลักในการรณรงค์ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” กำหนดช่วงการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 รวม 7 วัน ซึ่งวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
          จังหวัดอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 14 ครั้ง ผลการดำเนินการ เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้ง ลดลง 7 ครั้ง เป้าหมายผู้เสียชีวิต ไม่เกิน 4 ราย ผลการดำเนินการ มีผู้เสียชีวิต 6 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย เป้าหมายผู้บาดเจ็บ ไม่เกิน 17 ราย ผลการดำเนินการ มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย เมื่อเทียบกับปี 2565 มีผู้บาดเจ็บ 25 ราย ปี 2566 ลดลง 23 ราย ต่ำกว่าเป้า 15 ราย
          สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
1. สาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด จำนวน 3 ครั้ง รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด หลับใน ทัศนวิสัยไม่ดี และแชงรถผิดกฎหมาย อย่างละ 1 ครั้ง
2. ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 5คัน รองลงมาคือ รถจักรยาน จำนวน 2 คัน
3. ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนกรมทางหลวง จำนวน5 ครั้ง รองลงมาคือ ถนนทางหลวงชนบท จำนวน 2 ครั้ง
4.บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางโค้ง จำนวน 4 ครั้ง รองลงมาคือ ทางตรง จำนวน 3 ครั้ง
5.ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เวลา 00.01 – 13.00 น. เวลา 16.01 – 09.00 น. และเวลา 18.01-21.00 น. ช่วงเวลาละ 2ครั้ง รองลงมาคือ เวลา 21.01-00.00 จำนวน 1 ครั้ง
6.ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด คือ อายุ 20-29 ปี และอายุ 50-59 ปี ช่วงอายุ 2 ราย รองลงมาคือ อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 60-69 ปี และอายุ 70 ปีขึ้นไป ช่วงอายุละ 1 ราย สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายอำเภอ เกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ 5 อำเภอ จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 2 ราย
          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวเน้นย้ำ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนตลอด 365 วัน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ให้จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่าย รณรงค์สร้างคงามปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการใช้เส้นทางเชื่อมสู่ถนนสายหลัก รวมถึงการกำหนดความเร็วในเขตเมือง ให้มีความเหมาะสม บริเวณโรงเรียน สถานที่ราชการ ตลาด และชุมชน โดยหารูปแบบวิธีการ แนวทางในการควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!