อุบลราชธานี-เตือน ปชช. ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ปล่อยให้ล้ำหรือข้ามถนนสายหลัก เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน

อุบลราชธานี-เตือน ปชช. ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ปล่อยให้ล้ำหรือข้ามถนนสายหลัก เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน

ภาพ/ข่าว: ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ ( 4 ม.ค.2566) ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ และกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และประธานสั่งการให้หน่วยงานคณะทำงานฯ อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ 1. โดยให้อำเภอประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือเกษตรกร ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ระมัดระวังไม่ปล่อยให้เดินข้ามถนนสายหลัก สายรอง หรือล้ำเข้ามาในเขตถนนเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน และสัตว์เลี้ยง 2. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหลัก จุดบริการ และด่านชุมชน สังเกตพฤติการณ์ผู้ขับขี่รถยนต์ยานพาหนะ หากพบกรณีมีสภาพไม่พร้อมในการขับขี่ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น มีอาการเมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ หรือดื่มก่อนขับขี่ มีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ให้แจ้งตักเตือน หรือแนะนำให้พักผ่อนก่อนเดินทางต่อ 3. ให้แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 เพิ่มป้ายจราจร ป้ายเตือนในการใช้ทางแยก ต่างระดับทั้งแยกดงอู่ผึ้ง และแยกวนารมย์ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางต่างระดับ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนศึกษาการใช้เส้นทางในวงเวียน และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!