ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน” อัญเชิญอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม ยังสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดเขาเต่า

ประจวบคีรีขันธ์-“หัวหิน” อัญเชิญอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม ยังสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดเขาเต่า

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูธรรมานุจารี เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ ในพิธีอัญเชิญพระอัฐิธาตุเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร โดยตั้งขบวนประกอบด้วยรถพระอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม ขบวนธงชาติ ธงธรรมจักร รูปเหมือนหลวงพ่อวิริยังค์ ขบวนนางรำจากศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฎศิลป์ไทยเทศบาลเมืองหัวหิน เหล่านางฟ้าถือพุ่มดอกไม้โปรยดอกไม้ตลอดเส้นทางจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 18 มีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน อาจารย์วุฒิกร สะท้านธัมม์องอาจ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 18 คณะผู้บริหารเทศบาล ครู นักเรียนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในขบวน จากนั้นได้อัญเชิญอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดมประดิษฐานในบุษบก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา และร่วมกันถวายเครื่องสักการะบูชา
          สำหรับประวัติ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ถนนสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ มีนามเดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ม.ค.2463 ที่สถานีรถไฟปากเพรียว จ.สระบุรี ต่อมาย้ายมาตั้งหลักฐานที่บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บรรพชา เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2478 ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา โดยมีพระธรรมฐิติญาณ (สังข์ทอง นาควโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ อายุ 21 ปี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2484 เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดทรายงาม บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปัญโญ) วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาทองสุข สุจิตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลวงพ่อวิริยังค์มีโอกาสครั้งสำคัญสุดในชีวิต คือ การออกเดินธุดงค์กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์สายพระป่าสองต่อสอง ถือเป็นโอกาสอันสำคัญที่หลวงพ่อวิริยังค์ ได้ปฏิบัติสมาธิให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงได้มีโอกาสเรียนถามปัญหาข้อธรรมและข้อปฏิบัติต่างๆนำมาสั่งสอนอบรมศิษย์ทั้งพระภิกษุ-สามเณร และฆราวาสจนถึงปัจจุบัน ต่อมาวันที่ 19 ธ.ค.2563 สมเด็จพระญาณวชิโรดม มีอาการทรุดลง และได้มรณภาพด้วยอาการสงบด้วยโรคชราในวันที่ 22 ธ.ค.2563 เวลา 07.32 น. สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน 15 วัน 80 พรรษา
          หลวงพ่อวิริยังค์ เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนาและทำสมาธิเพื่อฝึกจิตให้มั่นคง และเป็นผู้ให้กำเนิด สถาบันพลังจิตตานุภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศแคนาดาอีกด้วย สถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute) เป็นสถาบันที่มุ่งสอนให้ผู้คนรู้จักทำสมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและทุกศาสนา ปัจจุบันมีสาขาถึงกว่า 130 สาขาทั่วประเทศไทย ล่าสุด พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระพรหมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินธโร) ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณวชิโรดม เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2563 โดยอัฐิธาตุของหลวงพ่อฯได้มอบแก่สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะต่อไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!