ชลบุรี-ผบ.ทร. รับการรายงานตนของนายทหารใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปี 2565

ชลบุรี-ผบ.ทร. รับการรายงานตนของนายทหารใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปี 2565

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี 

          พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 76 นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยสายวิทยาการ ตลอดจนพลเรือโท ประวุฒิ รอดมณี ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
          โดยเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศ “ว่าที่เรือตรี” ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 76 นาย ในปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนายเรือ ซึ่งเป็นนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 116 โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 พรรค-เหล่า และสาขาวิชา ดังนี้ 1.พรรคนาวิน จำนวน 51 นาย เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 46 นาย สาขาวิชาบริหารศาสตร์ 3 นาย สาขาอุทกศาสตร์ 2 นาย 2.พรรคกลิน จำนวน 16 นาย เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 14 นาย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 นาย และ 3.พรรคนาวิกโยธิน จำนวน 9 นาย เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 9 นาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!