ร้อยเอ็ด-สพป. เขต 1 มอบบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบปัญหา

ร้อยเอ็ด-สพป. เขต 1 มอบบ้านเพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบปัญหา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานมอบบ้านนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่มีบ้านอยู่อาศัยกับผู้ปกครองไม่มั่นคง อยู่อาศัยไม่มีความปลอดภัยในชีวิต พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นางสาววราภรณ์ ขจรพงษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ นางสาวปิยธิดา ปริพุฒ นักจิตวิทยาเด็ก และคณะ เข้าร่วมให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
          นายกิตติภูมิ อุทสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ให้สถานศึกษาที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจและดำเนินการให้การช่วยเหลือนักเรียนประสบปัญหา และหาแนวทางช่วยเหลือ ทำให้ทราบว่ามีนักเรียนซึ่งมีปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัยเนื่องจากสภาพบ้านทรุดโทรม ไม่มั่นคง ไม่มีห้องนอน เพื่อความปลอดภัย จึงได้มอบเงินกองทุนสงเคราะห์สวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.ชน.คศ.) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30,000 บาท จำนวน 2 ราย คือ ด.ญ.ธิติมา อุ้ยมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ด.ญ.ธนภรณ์ อุ้ยมี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ครอบครัวได้มีบ้านที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่อาศัยด้วยความอบอุ่น ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!