อุบลราชธานี-จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

อุบลราชธานี-จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (8 ม.ค.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2566 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย การแสดงผ้าลายขอพระราชทาน ผ้าพื้นถิ่น หรือ ผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ จากอำเภอทั้ง 25 อำเภอ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และมหกรรมชาวอุบล รวมใจใส่ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
          ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันสวมใส่ผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ทุกวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ โดยไม่กำหนดสีผ้า เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!