ร้อยเอ็ด-เปิดคลินิกมลพิษ เพื่อดูแลประชาชน

ร้อยเอ็ด-เปิดคลินิกมลพิษ เพื่อดูแลประชาชน

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน:อำนวย ระดาบุตร 
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดคลินิกมลพิษ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ

                 เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดคลินิกมลพิษ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากมลพิษทางอากาศ ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดดยมีคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมพิธี

                   นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันมลพิษในอากาศ ในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปี จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าสภาพอากาศเลวร้ายลงไปตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มลพิษทางอากาศ ประกอบด้วย อนุภาคฝุ่นและก๊าซต่างๆ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ อันมีแหล่งกำเนิดจากยานพาหนะ ฝุ่นบนท้องถนน การคมนาคมโดยใช้รถ ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การก่อสร้างและอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยประมาณการว่า การตายร้อยละ 3 ของโรคหัวใจและทางดินหายใจ และร้อยละ 5 ของมะเร็งปอดทั่วโลกเกิดจากอนุภาคฝุ่นในอากาศ ผลจากการศึกษาหลายการศึกษายังพบอีกว่า ภาวะโรคเกี่ยวข้องกับมลภาวะในอากาศมีสูงกว่าโรคทั่วไป ผลต่อสุขภาพจากอนุภาคเกิดขึ้นตามระดับการสัมผัส การสัมผัสเรื้อรังจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งมะเร็งปอด อีกทั้งการสัมผัสกับมลพิษจากการเผาไหม้ในอาคาร ทำให้เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน และพบว่าอัตราการตายในเมืองที่มีค่ามลพิษเกินมาตรฐาน สูงกว่าเมืองที่มีอากาศสะอาดมากถึง ร้อยละ 15-20 และอายุขัย (life expectation rate) ต่ำกว่า 8.6 เดือน ในขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีค่ามลพิษทางอากาศมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการเผาไหม้ทางการเกษตรมีจุดความร้อน (Hot spot) หลายจุด ประกอบกับการคมนาคมและอุตสาหกรรมต่างๆ จนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กเล็กได้
                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวต่อว่า จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดตั้งคลินิกมลพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อมลพิษ ตลอดจนเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาและรับส่งต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคตา โรคผิวหนัง ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศให้กับสถานพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. ที่ห้องตรวจเบอร์ 12 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!