กาญจนบุรี​-สาธารณสุขจัดประชุมวางแผนประเมินผลติดตามแผนยุตรศาสตร์ด้านการพัฒนาสุขภาพ​

กาญจนบุรี​-สาธารณสุขจัดประชุมวางแผนประเมินผลติดตามแผนยุตรศาสตร์ด้านการพัฒนาสุขภาพ​

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤษ์

สาธารณสุขจัดประชุมวางแผนประเมินผลติดตามแผนยุตรศาสตร์ด้านการพัฒนาสุขภาพ​

                  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแผน สิริเวชชะพันธ์ ชั้น3 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม และประเมินผลติดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ2563-2565 โดยมีเป้าหมาย มาตรการ แผนปฏิบัติการและกิจกรรม เพื่อลดอัตราป่วยตายจากกลุ่มโรคสำคัญที่คุกคามสุขภาพประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคติดเชื้อในกระแสเลือด รวมทั้งพัฒนาระบบงานที่สำคัญ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบริการปฐมภูมิ, ระบบส่งต่อ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยผู้ป่วยและบุคลากร จากนั้นเวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลติดตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและแผนกำลังคน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ2563-2565 จังหวัดกาญจนบุรี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!