ประจวบคีรีขันธ์-ระดมทุนส่งเสริมอนาคตเด็กไทย!สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบทุนการศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์-ระดมทุนส่งเสริมอนาคตเด็กไทย!สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบทุนการศึกษา

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)

                ระดมทุนส่งเสริมอนาคตเด็กไทย!สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบทุนการศึกษานักเรียน 35 ทุน รวม 35000 บาท

                   วันที่ 12 ก.พ. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร สิงหเสนี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุนละ 1,000 บาท รวม 35 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยมีนางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบ ในฐานะเลขาธิการแม่บ้านมหาดไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการมอบทุนในครั้งนี้

                    ทั้งนี้สืบเนื่องจากด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของบุคลากรในครอบครัวกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้มอบเงินให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมจากผู้บริหารของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยงานราชการในจังหวัด อีกจำนวน 15,000 บาท ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ จำนวน 10000 บาท สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1000 บาท สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1,000 บาท สำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1,000 บาท การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ 1,000 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาที่จะมอบในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 35,000 บาท
ในโอกาสนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษา จำนวน 35 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ประกอบด้วยทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 18 ทุน ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 16 ทุน และทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ทุน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!