ประจวบคีรีขันธ์-กอ.รมน.ประจวบปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนม.ปลายจำนวน 200 คน

ประจวบคีรีขันธ์-กอ.รมน.ประจวบปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนม.ปลายจำนวน 200 คน

ภาพ:กอ.รมน.จังหวัด/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)

กอ.รมน.ประจวบปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนม.ปลายจำนวน 200 คน

                วันที่ 12 ก.พ. 63 พันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 63 ที่ผ่านมา นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบวรร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ให้กับนักเรียนมัธยมตอนปลาย ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบ นำโดยพันเอกกรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันเอกสมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด พันเอกอิทธิกร ศิริวัลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด พันเอกณรงค์ชัย ทองมี เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดและนางฐิติกัญญาตราช เจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น 1.เพื่อบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ โดยสำนักงาน กกต.จังหวัดประจวบ 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งกลุ่มระดมสมองและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย และ 3.ให้ความรู้ในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดเป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!