ฉะเชิงเทรา-อาชีวศึกษายุค EEC เร่งผลิตบุคลากรระดับเทคโนโลยี

ฉะเชิงเทรา-อาชีวศึกษายุค EEC เร่งผลิตบุคลากรระดับเทคโนโลยี

ภาพ/ข่าว:สุรเชษฐ์ จันทร์ทอง

             วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ไม่รอช้าเร่งจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษา จับมือผู้ประกอบการ 14 แห่ง ทำ MOU สร้างบุคลากรระดับเทคโนโลยี สนองตลาดแรงงานยุค EEC

                 วันที่ 13 ก.พ. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กับสถานศึกษา และสถานประกอบการใน จ.ฉะเชิงเทรา และใกล้เคียง โดยมี ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ที่ปรึกษา EEC สนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธาน ในการทำ MOU ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา กับ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในการศึกษาทางด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

                 ในโอกาสเดียวกันนี้ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ยังได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการ จำนวน 14 แห่ง เข้าร่วมทำ MOU ให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาดูงาน สนับสนุนวิทยากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ในทุกระดับการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ป้อนเข้าสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ในการสร้างมาตรฐาน และพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษา สู่ความเป็นเลิศต่อไป.

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!