ร้อยเอ็ด-จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน:อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563

                เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น.พันเอกทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 27 เป็นประธาน เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้งประจำปี 2563 ที่ สนามหน้ากองร้อยมณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองผู้บัญชาการ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 27 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ ภาคเอกชน และนายทหารและกำลังพลทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม

                 พันเอกทฤษฏี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลหารบกที่ 27 กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการ/ปริมาณน้ำที่กักเก็บในแหล่งน้ำ/และเขื่อนหลักหลายแห่ง มีปริมาณน้ำระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ทั่วประเทศแล้ว 20 จังหวัด 166 อำเภอ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 จังหวัด รวม 46 อำเภอ 304 ตำบล 3,052 หมู่บ้าน รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยจัดรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค/เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ทันที รวมถึงประสานส่วนราชการในพื้นที่บูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมีกำหนดกระทำพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”ประจำปี 2563และปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้

                ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย บริษัทปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน สาขาร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร้อยเอ็ด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการกันปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ร้องขอให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนในครั้งนี้ จำนวน 1 จุด ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกโคกสูง ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน ประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำจำนวน 9 คัน รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 คัน และชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!