ราชบุรี-เปิดเทอมวันแรก รร.ต่างเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเข้มปลอดภัย

ราชบุรี-เปิดเทอมวันแรก รร.ต่างเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเข้มปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้)  

 เปิดเทอมวันแรก รร.ต่างเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเข้มปลอดภัย

        วันที่ 1 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนในเขตเทศบาล อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ที่ทุกโรงเรียนกำหนดเปิดการเรียนการสอนพร้อมกันในวันนี้ ในรูปแบบใหม่ New Normal ที่โรงเรียนมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการกระจายของเชื้อโควิด-19 บรรยากาศการเปิดเรียนวันนี้คึกคัก มีนักเรียนจำนวนมากอยากมาโรงเรียน อยากมาพบครู มาเจอเพื่อน เพราะเป็นปีแรกที่ปิดเทอมยาวเกือบ 5 เดือน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19
        ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนได้เตรียมมาตรการต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนเปิดเทอมมาร่วมเดือนแล้ว โดยก่อนหน้านี้ในช่วงปิดเทอมยาว ได้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียน และได้กำหนดการเพิ่มห้องเรียนให้มากขึ้น เพื่อลดความแออัดของนักเรียนในแต่ละห้อง โดยแจ้งผู้ปกครองให้ทราบล่วงหน้า
        โดยกำหนดให้นักเรียนเข้าออกได้เพียงประตูเดียว เมื่อเข้ามาโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นไปส่งนักเรียนบนอาคารเรียน จะอนุญาติให้เฉพาะให้ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลและ ป.1 เท่านั้น สามารถขึ้นไปส่งนักเรียนได้ และกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสแกนคิวอาร์โค๊ดประจำตัวนักเรียนทุกคน เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลประจำตัวนักเรียนทุกวัน ขณะที่อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ภายในโรงเรียนทั้งหมดปิดกั้นไม่ให้เด็กนักเรียนเล่นตามปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดชองเชื้อไรวัสโควิด-19
         ขณะที่ทางโรงเรียนมีข้อกำหนดให้เด็กนักเรียนทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการทำกิจกรรมภายในโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้จัดตั้งจุดล้างมือไว้มากกว่า 50 จุด พร้อมแจกหน้ากากเฟสชิวให้เด็กนักเรียนทุกคน ซึ่งทุกโรงเรียนต้องถือปฏิบัติเป็นในทิศทางเดียวกันกับทุกโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองราชบุรี เข้ามาตรวจสอบภายในโรงเรียนทุกวัน หากพบโรงเรียนใดไม่ถือปฏิบัติตาม จะสั่งให้ปิดการสอนชั่วคราว เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด
          นางวาสนา เจริญเปลี่ยน ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนนักเรียนจะเข้ามาภายในโรงเรียน จะต้องคัดกรองทั้งผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ถ้าพบว่ามีไข้สูงจะไม่ให้เด็กนักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียน ในส่วนของผู้ปกครองเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.2-ม.3 จะไม่อนุญาติให้ผู้ปกครองเข้ามาส่งเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนหรือชั้นเรียน จะอนุญาติเพียงเด็กอนุบาลถึงเด็กนักเรียน ป.1 เท่านั้น ส่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีการลดนักเรียนลง จากเดิมห้องละ 30 คน จะให้เหลือ 20 คนต่อชั้นเรียน พร้อมขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้น ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา จะให้เด็กเรียนวันเว้นวัน ในเรื่องการป้องกันจะมีการเหลื่อมเวลาการทานอาหาร เหลื่อมเวลาเลิกเรียน และการรักษาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน ส่วนเวลาเรียนนั้นได้จัดให้มาเรียนทุกวัน โดยระดับชั้นอนุบาลจะให้เลิกครึ่งทุกวัน ระดับชั้น ป.1-ป.6 จะให้เลิก 15.00 น. ส่วนระดับมัธยมจะให้เลิกเวลาปกติ แต่จะให้มาเรียนวันเว้นวัน

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!