ศรีษะเกษ-สพป.เขต1เป็นเจ้าภาพคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS

ศรีษะเกษ-สพป.เขต1เป็นเจ้าภาพคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข 

      สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) เพื่อเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรใน สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม
       เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ.มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง สพฐ.มอบหมายให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับผิดชอบการประกวดในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางสุพร สามัตถิยะ ผอ.สพม.เขต 28 และคณะกรรมการประกวดรางวัลทรงคุณค่าฯ ให้การต้อนรับ
        ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานในระดับชาติ ระดับภาค และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัด สพฐ.ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษา ซึ่งสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี
        ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า การคัดเลือกและประเมินข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกและประเมินในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม และลูกจ้างยอดเยี่ยม โดยแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และลูกจ้างยอดเยี่ยม ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกและประเมินทุกประเภท ทางระบบออนไลน์ จำนวน 977 กิจกรรม แต่เมื่อตรวจสอบการส่งเอกสารมีเพียง 954 กิจกรรม ส่วนคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงาน ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน รวม 32 ชุด ๆ ละ 3 คน

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!