เชียงใหม่-สสปน. จัดงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ยกระดับอุตสาหกรรมชา-กาแฟ

เชียงใหม่-สสปน. จัดงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ยกระดับอุตสาหกรรมชา-กาแฟ

ภาพ/ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

       สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ยกศักยภาพเกษตรกรพัฒนาคุณภาพชา-กาแฟ ส่งเสริมการค้า สร้างชื่อเสียงให้ภาคเหนือเป็นถิ่นของกาแฟและชาชั้นเลิศ

       วันนี้ (26 ม.ค. 66) ที่ ห้องประชุม One Nimman Convention Center นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้า One Nimman เพื่อยกศักยภาพเกษตรกร พัฒนาคุณภาพชา กาแฟ ส่งเสริมการค้า นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทางธุรกิจผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานประชุมวิชาการ ขยายกลุ่มเป้าหมายทั้งการปลูก การแปรรูป การค้าการลงทุน ไปสู่ระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีนายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ และตัวแทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน
       โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้กลไกงานประชุมและแสดงสินค้าในการส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมชา-กาแฟ ขับเคลื่อนเมืองแห่งชา-กาแฟ ของจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ขยายผลการทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟในภาคเหนือตอนบน ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นสร้างกลไกไมซ์ ในการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจระดับภาค สร้างชื่อเสียงให้ภาคเหนือเป็นถิ่นของกาแฟและชาชั้นเลิศ
        สำหรับงาน World Tea & Coffee Expo 2023 ในครั้งนี้ ภายในงานแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ประกอบด้วยบูธของผู้ประกอบการจำนวน 50 บูธ ที่มีผู้ประกอบการชาและกาแฟภาคเหนือ ภาคอื่นๆ และต่างประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ TCEB กำหนดไว้ มาร่วมออกบูธ นอกจากนี้ยังมีการเชิญคู่ค้า หรือ buyer จากทั่วประเทศและต่างประเทศมาเจรจาการค้าภายในงานด้วย

         ในส่วนของงานประชุมนานาชาติ The 3rd Tea and Coffee International Symposium เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid ซึ่งมีการเชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความสำเร็จของธุรกิจชาและกาแฟในไทย บทบาทความสำคัญของหน่วยงานต่างๆในการมีส่วนร่วมและผลักดันอุตสาหกรรมชาและกาแฟ, ทิศทางตลาดชาและกาแฟไทยกับแนวโน้มตลาดโลก, ตลาดชาและกาแฟในไทยโอกาสและอุปสรรคในการเติบโต, การเพิ่มโอกาสอุตสาหกรรมชากาแฟภาคเหนือสู่ตลาดระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!