ร้อยเอ็ด-ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 ร้อยเอ็ด-ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

      พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

            วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม มอบหมายให้ นางพรรณี ดลประสิทธิ์ นางอัจฉรา ราชบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และผอ.สถานีกาชาด ที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ บ้านเปลือยตาล หมู่ที่ 5,16 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด พร้อมทั้งได้มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ โดยมี นายทินกร ขันแก้ว นายอำเภอจังหาร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำในพื้นที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

          จากนั้น เวลา 14.00 น. พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านดอนแก้ว ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการสูงอายุ จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน และสอบถามถึงผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ประสานการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยต่อไป โดยมีนายอำเภอทุ่งเขาหลวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ผ่านระบบแอฟพิเคชั่น พ้นภัย แล้วกว่า 5,500 ครัวเรือน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!