ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน มอบป้าย “Clean Food Good Taste” ให้โรงเรียนนายสิบทหารบก

ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน มอบป้าย “Clean Food Good Taste” ให้โรงเรียนนายสิบทหารบก

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

ทม.หัวหิน มอบป้าย “Clean Food Good Taste” ให้โรงเรียนนายสิบทหารบก

       วันที่ 22 ต.ค. ที่แหล่งสมาคมโรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมกันมอบป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste แก่หน่วยประกอบเลี้ยงโรงเรียนนายสิบทหารบก ทั้ง 8 แห่ง มี พลตรีสมพร ด่อนสิงหะ ผบ.รร.นส.ทบ พันเอกยงยุทธ หาญสมศรี รอง ผบ.รร.นส.ทบ. พันโทหญิง สุชาดา พันธุ์จบสิงห์ ผบ.นตร.รร.นส.ทบ. และข้าราชการทหารโรงเรียนนายสิบทหารบก เข้าร่วมในพิธี


         ทั้งนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ทำการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ทางด้านกายภาพ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 และตรวจประเมินทางด้านแบคทีเรียด้วยชุดน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้นในตัวอย่างอาหารภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 8 แห่ง ปรากฏว่า หน่วยประกอบเลี้ยงโรงเรียนนายสิบทหารบกฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จึงได้มอบป้าย Clean Food Good Taste “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!