นครสวรรค์-แผนพัฒนาการศึกษา

นครสวรรค์-แผนพัฒนาการศึกษา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

แผนพัฒนาการศึกษา

        ผอ.สพม.นครสวรรค์ ยกทีมผู้บริหารไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำแผนพัฒนาการศึกษา ที่เขาค้อ เพชรบูรณ์ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (สพม.นครสวรรค์ ) เปิดเผยว่า ตนเองได้ไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี พ.ศ 2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2565 ณ ภูหมอกวิลเลจ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษา การ การบริหารการศึกษา การบริหารงบประมาณ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการเรียนการสอน อัตรากำลังเพื่อ มุ่งไปสู่ผลทำฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้นโดยผู้ที่มาร่วมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.นตรสวรรค์ จำนวน 36 โรงเรียน ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะได้แผนพัฒนาการศึกษาในระยะสั้นและระยะยาวที่ทำให้ การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับต่อไป
         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมและร่วมระดมความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ ทั้งข้อเสนอแนะที่จะทำให้การศึกษามุ่งไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ดำเนินการจัดประชุมและเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทที่อำนวยสะดวกในเรื่องของที่พัก การบริการและอาหารอย่างดี”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!