อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี 

        ม.อุบลฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant

         วันนี้ ( 22 ต.ค.65 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ( 21 ต.ค.65 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ประจำอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมหารือความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ UBU Pilot Plant โดยเข้าร่วมการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมทั้งฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงาน และโครงการโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ห้องปฏิบัติการ หน่วยทดสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์


           จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงงานต้นแบบ อาคาร Pilot Plant ซึ่งประกอบด้วยโรงงาน 2 โรงงาน ได้แก่ โรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทผักผลไม้ โดยให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร การให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่แปรรูปจากสินค้าเกษตร การให้บริการฝึกอบรมด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร และการศึกษา ดูงานด้านการผลิตและมาตรฐานการผลิต และในอนาคต อาคารที่ 3 ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะเป็นอาคารใช้ในการผลิตสมุนไพร เวชสำอาง และอาคารที่ 4 ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างจะเป็นกลุ่มอาคารอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!