ตาก-จัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ตาก-จัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ได้จัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพบพระ สาธารณสุขอำเภอพบพระ และรพ.สต.ในเขตรับผิดชอบ โดยมี นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย “ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาเจ้า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่พสกนิกรชาวไทยนานัปการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือการรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้างทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญของระบบการสาธารณสุขไทย กิจกรรมภายในงานปีนี้ภายในงานประกอบด้วยการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพร เช่น การส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดด้วยยาสมุนไพรตำรับ , น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ,พืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านด้วยการนวดบำบัดและฝังเข็มโดยหมอพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!