สิงห์บุรี-พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผ้าบาติกลายดอกทองอุไร

สิงห์บุรี-พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผ้าบาติกลายดอกทองอุไร

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

พัฒนาชุมชนสิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผ้าบาติกลายดอกทองอุไร

        นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวออระชร คาดพันโน นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบางน้ำเชี่ยว ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวดวงพร อารีพันธุ์ประธานกลุ่มฯ /ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มได้มีการทำผ้าลายพระราชทาน “ลายนารีรัตนราชกัญญา และได้มีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าบาติกลายดอกทองอุไร ซึ่งเป็นดอกไม้มงคลประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำลวดลายมาวางลงบนผืนผ้า ทำให้มีความสวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!