สิงห์บุรี-ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

สิงห์บุรี-ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

       จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี

        วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงครัวพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พลตรีสาธิต แตงมีแสง ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน พร้อมนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองสิงห์บุรี รวมจำนวน 100 คน ร่วมกันประกอบอาหารสดใส่กล่องเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางกระบือ จำนวน 1,444 ครัวเรือน ราษฏรจำนวน 3,934 คน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯยามยากสภากาชาดไทย เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ราษฏรผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 3,934 ชุด วันละ 1 มื้อ รวม 5 วัน 5 มื้อ โดยตั้งโรงครัว ณ กองอำนวยการวัดโพธิ์แก้วคุณ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

           ทั้งนี้ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ประสบปัญหาอุทกภัย รวม 8 ตำบล หมู่บ้าน 1,392 ครัวเรือน วัด 3 แห่ง พื้นที่เกษตรเสียหาย 6,505 ไร่ เนื่องจากพายุโนรูทำให้เกิดฝนตกหนักประกอบกับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากกว่า 3,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบางกระบืออำเภอเมืองสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สิน บ้านเรือนของประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณประโยชน์ ส่งผลให้ราษฏรได้รับผลกระทบขยายเป็นวงกว้าง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!