ชลบุรี-กลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้าพบปะพูดคุยกับผู้ว่าฯ

ชลบุรี-กลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่นเข้าพบปะพูดคุยกับผู้ว่าฯ

ภาพ/ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี 

       ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พบปะพูดคุยกับ กลุ่มนักธุรกิจญี่ปุ่น เป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองชลบุรี และในประเทศ

        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พบและปรึกษาหารือกับ สมาคมนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นภาคตะวันออก โดยการเข้าพบและปรึกษาหารือ ของสมาคมนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นภาคตะวันออก ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เมืองชลบุรีอีกหน้าหนึ่ง เพราะกว่า 15 ปีแล้วที่ทางนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นภาคตะวันออก แต่อาจจะมีบางที่ผ่าน แต่ก็ยังไม่เป็นทางการ และถือว่าครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ดีในการสร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองชลบุรี ภาคตะวันออก และในประเทศ
          สำหรับจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจำนวน 16 แห่ง และมีท่าเรือขนาดใหญ่อีกทั้งเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีชี ซึ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรม เป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา
            ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในฐานะของผู้บริหารของจังหวัด ขอรับรองว่าจะให้ความสำคัญกับนักลงทุนชาวต่างชาติ ทั้งนักลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว หรือนักลงทุนที่กำลงจะเข้ามาลงทุนใหม่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของทุกท่านเป็นไปอย่างราบรื่น มีความสะดวก ปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำงานและอยู่อาศัย รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนในอนาคต เช่น การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ให้เพียงพอรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

            ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดอาจจะขอความร่วมมือภาคธุรกิจในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนยากจน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและสังคมให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!