ประจวบคีรีขันธ์ – “หัวหิน” ซ้อมเสมือนจริงรับมืออัคคีภัยในศูนย์การค้า

ประจวบคีรีขันธ์ – “หัวหิน” ซ้อมเสมือนจริงรับมืออัคคีภัยในศูนย์การค้า

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

 “หัวหิน” ซ้อมเสมือนจริงรับมืออัคคีภัยในศูนย์การค้า

           เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษย์ชนะชัย ผกก.สภ.หัวหิน ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน โดยมีการจำลองสถานการณ์พบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในร้านค้าที่อยู่ชั้น 2 ภายในศูนย์การค้าฯ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้าระงับเหตุด้วยการดับไฟรูปแบบต่างๆทั้งถังดับเพลิงเคมีและการใช้น้ำ พร้อมค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงขั้นตอนการอพยพพนักงานและนักท่องเที่ยวที่อยู่ภายในศูนย์การค้าออกนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย นายอมรเทพ อ่วมมีเพียร ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน กล่าวว่าทางศูนย์การค้าฯทำการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเพื่อให้ทีมไฟร์แมนของศูนย์การค้าฯ ผู้ประกอบการร้านค้า พนักงานห้างและร้านค้าได้มีความพร้อมและทราบถึงวิธีการระงับป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย เนื่องจากศูนย์การค้าแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ รัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดติดต่อกัน คือระหว่างวันที่ 13 – 16, 23 – 25 ต.ค.65 จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน ซึ่งผลการฝึกซ้อมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่าย.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!