อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลชีน้ำร้าย

อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลชีน้ำร้าย

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

              นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางภรณี ธนาคมานุสรณ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสิงห์บุรี ของนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้าย หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 8 จำนวน 7 หมู่บ้าน 1,211 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนแสดงความห่วงใย และให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย “เราจะผ่านไปด้วยกัน”ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีจะของบประมาณทำผนังกั้นน้ำเจ้าพระยาให้ครบทุกพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน กองอำนวยการแห่งชาติ ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ไปยังทุกจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในระดับสูงสุดในช่วงระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2565 ซึ่งอาจจะมีการระบายน้ำในปริมาณมาก และมีความจำเป็นต้องผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำสำคัญ สำหรับทุ่งเชียงรากอยู่ในพื้นที่ 1 ใน 6 แห่ง ของสำนักชลประทานที่ 10 โดยอยู่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ได้แก่จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ และสิงห์บุรี มีพื้นที่บริเวณกว้างทั้งหมด 46,570 ไร่ โดยส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภออินทร์บุรี หากมีปริมาณน้ำจำนวนมาก จะมีการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน จึงขอให้เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งรับน้ำให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เมื่อมีการระบายน้ำเข้าไปในพื้นที่ทุ่งรับน้ำด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!