กาญจนบุรี-พ่อเมืองกาญจน์คนใหม่ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พร้อมภรรยา และบุตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

กาญจนบุรี-พ่อเมืองกาญจน์คนใหม่ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พร้อมภรรยา และบุตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

         พ่อเมืองกาญจน์คนใหม่ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ พร้อมภรรยา และบุตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 65

            วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ศาลหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลพระภูมิภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และศาลปู่ย่า ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี สักการะศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และขึ้นไปยังห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไหว้พระภายในห้องทำงาน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหลังใหม่ พบปะทักทายและรับมอบของต้อนรับจากส่วนราชการ นายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่มาร่วมต้อนรับ โดยบรรยากาศไปเป็นได้ความคึกคักและอบอุ่น สำหรับการเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราข ได้มี นายชาตรี เนียมหอม นายก อบต.ดอนเจดีย์ นายเอนก กาญจนแพทย์นุกูล กำนันตำบลดอนเจดีย์ และสมาชิกสภา อบต. ข้าราชการให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้มีชาวบ้านได้นำเครื่องศาสตราวุธสมัยโบราณที่ขุดพบในพื้นที่ชาวบ้านนำมามอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนำมอบต่อยังพิพิธภัณฑ์ดอนเจดีย์ต่อไป ส่วนช่วงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ก็มี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและคณะ นายสุรจิตร ไสยะหุต หรืออดีต สจ.ตุ้ม นายปิยะ สาระหรือ สจ.ปิยะ ให้การต้อนรับ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!